Diensten

De transitie van de AWBZ, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Participatiewet leiden tot complexe en uitdagende verandertrajecten, nieuwe samenwerkingsvormen, innovaties en experimenten. En of je nu aan de beleids- of de uitvoeringskant zit, je zult moeten bewegen. De nieuwe uitvoeringspraktijk, netwerkorganisaties, integraal werken … K2 Next Generation helpt. Van strategisch beleidsadvies tot persoonlijke coaching en van visietrajecten tot proces- en projectmanagement. We begeleiden, coördineren, inspireren en implementeren. De zorg verandert? K2 Next Generation verandert mee. Hieronder leest u wat we voor u kunnen betekenen.

Advies

» Strategisch beleidsadvies
Advies over de (middel)lange-termijnstrategie van uw organisatie: we helpen bij het opstellen van uw missie, visie, marktstrategie, positionering, de invulling van samenwerking met derden (inclusief ontwerp transitiesamenwerking, fusie) en desgewenst keuzes productportfolio.
 • beleidsadvies transitievraagstukken
  De transitie van de zorg stelt alle betrokkenen voor nieuwe uitdagingen. Met onze ervaring kunnen we meteen beleidsondersteunend en adviserend aan de slag, zowel bij gemeenten als uitvoeringsorganisaties.

 • begeleiding transitie en transformatie jeugdhulp
  U profiteert van onze expertise en ervaring. Dankzij onze kennis van de jeugdhulp en onze ruime ervaring met transitie en transformatie op alle niveaus zijn we voor u de ideale sparringpartner.
» Strategisch organisatieadvies
Hoe krijgt u de (organisatie)strategie werkend in de dagelijkse praktijk? Wij helpen met de implementatie van strategie naar organisatieontwikkeling: denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van HRM, structuur, systemen en cultuur.
 • opzetten van visietrajecten
  Veranderingen in de omgeving noodzaken u voortdurend tot bijstellen. Wij helpen bij het ontwerpen en uitvoeren van visietrajecten met en voor de hele organisatie of uw netwerk.

 • volgen, leren en verbeteren
  Samen met u ontwikkelen we een lerende organisatie, die adequaat kan inspelen op veranderingen bij uw financiers of klanten op basis van reflectie op ervaringen in de uitvoering.
» Operationeel advies
Advies met betrekking tot het (beter) operationeel functioneren van onderdelen binnen de organisatie: werkprocessen, methodieken, samenwerking binnen de organisatie of met anderen, registratie en projectorganisatie.
 • ontwikkelen en implementeren nieuwe werkwijzen
  Samen met u ontwikkelen we nieuwe werkwijzen, met gebruikmaking van de kennis en ervaring van uw professionals, zodat implementatie ‘als vanzelf’ gaat. 

Inspireren en leren

» Storytelling

Open inschrijving cursus Storytelling

Storytelling is een krachtig instrument om kwalitatieve analyses te maken op uitvoering van ingezet beleid. Krachtig omdat 'verhalen' betekenis geven aan kwantitatieve evaluatiegegevens. Besluitvorming over uit te voeren sociale strategieën wordt hiermee verstevigd. Daarnaast kan storytelling ingezet worden als communicatie-interventie en kunnen de verhalen visies en beleidsnota's concretiseren.

K2 Next Generation heeft een cursus 'storytelling' ontwikkeld. De cursus gaat in op de methode storytelling waarbij 'doen' centraal staat.

De cursus kan tevens in-company worden georganiseerd en wordt dan op inhoud en tijdsplanning passend gemaakt aan uw vraag. Op basis van een intake wordt een offerte opgemaakt en met u besproken.

Doelgroep
Adviseurs, onderzoekers, beleidsmedewerkers van gemeenten, rijksoverheden en instellingen.

Inschrijving en kosten
Het is mogelijk om via open inschrijving een cursus 'storytelling' te volgen. De cursus omvat twee modules van ieder een dag. Tussen module één en twee zit, in verband met tussentijdse huiswerkopdracht, vier weken tijd. Kosten voor de open inschrijving bedraagt € 975,- (exclusief BTW). Kosten voor studiemateriaal en verblijfskosten op de cursuslocatie zijn hierbij inbegrepen. Studiemateriaal wordt door K2 Next Generation ter beschikking gesteld.

Na de cursus zijn deelnemers in staat het instrument 'storytelling' als evaluatieve interventie toe te passen.

Bij minimaal tien deelnemers gaat een cursus door. De maximale groepsgrootte is twaalf deelnemers.

Informatie en aanmelden
training@k2next.nl

Via dit e-mailadres kunt u verzoeken om een inschrijfformulier. Aanmelden geschiedt door een volledig ingevuld inschrijfformulier per post of per e-mail te retourneren. Hierna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving.


» De kracht van sociale teams
Samen met Leeuwendaal Advies (www.leeuwendaal.nl) heeft K2 Next Generation een modulaire opleiding ontwikkeld voor sociale teams in gemeenten. Dit gezamenlijk aanbod is gericht op effectief handelen in de uitvoering. Een uitvoeringswereld waarin sociale teams aangesproken worden op verschillende verwachtingen en de professional daarom steeds meer moet leren vertrouwen op het eigen kompas. Samen met u worden de modules samengesteld tot een opleidingstraject. Op basis van een intake wordt een passende offerte samengesteld en met u besproken.

Ons aanbod wordt blijvend getoetst aan criteria van het beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (www.beroepsregister-bamw.nl) om reden dat wij willen dat het aanbod bijdraagt aan certificering van professionals die in sociale teams werkzaam zijn.

Doelgroep
(Sociale) wijkteams, centra voor jeugd en gezin, basisteams jeugd en gezin, frontline teams.

Informatie en aanmelden
training@k2next.nl


» Omgaan met calamiteiten

Open inschrijving Calamiteiten simulatie

Ook in het nieuwe stelsel kunnen calamiteiten helaas niet altijd voorkomen worden. Op papier zijn afspraken gemaakt over taken en rollen. Maar wat gebeurt er als er zich echt een calamiteit voordoet, zijn alle betrokkenen dan voldoende voorbereid om hun rol goed uit te voeren? Een realistische simulatie helpt gemeenten en alle betrokkenen ervaringen op te doen die nodig zijn om adequaat te reageren, wanneer zich werkelijk een calamiteit voordoet. Het realiteitsgehalte staat voor ons voorop. Zodoende hebben alle betrokkenen goed kunnen oefenen en weten zij wat van hen wanneer verwacht wordt. De 'papieren-afspraken' krijgen betekenis en kunnen worden aangescherpt.

K2 Next Generation kan tevens voor u een in-company calamiteiten-simulatie organiseren. Op basis van een intake wordt een simulatie op maat gemaakt en een offerte voorgelegd.

De flyer 'calamiteitendebat' is beschikbaar via www.k2next.nl.

Doelgroep
Colleges van burgemeester en wethouders, gemeenteraden, managers en beleidsadviseurs sociaal domein en openbare orde en veiligheid.

Inschrijving en kosten
Inschrijven verloopt via onderstaand e-mailadres. De kosten bedragen € 1.200,- per deelnemer (exclusief BTW). Cursusmateriaal en locatie-kosten zijn hierbij inbegrepen.

Bij tien deelnemers gaat een simulatiedag door, de maximale groepsgrootte is twaalf deelnemers.

Informatie en aanmelden
training@k2next.nl

Via dit e-mailadres kunt u verzoeken om een inschrijfformulier. Aanmelden geschiedt door een volledig ingevuld inschrijfformulier per post of per e-mail te retourneren. Hierna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving.


» Individuele en teamcoaching
Training en coaching op maat

Onze adviseurs werken als trainer of coach voor individuele professionals of voor teams van professionals met verschillende disciplines en/of van verschillende organisaties. We werken aan kennis, vaardigheden en gedrag, en aan het vermogen individueel en collectief te reflecteren op eigen ervaringen.

We onderscheiden de volgende diensten:
 • Competentieontwikkeling
 • Professionalisering
 • Workshops & Lezingen
 • Onderzoek
Informatie en aanmelden