Expertise

Een terugtredende overheid, meer moeten doen met minder middelen en steeds mondiger maar ook kwetsbare burgers; de decentralisaties in het sociaal domein stellen provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties voor ongekende uitdagingen. AWBZ, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet hoe gaat u als gemeente om met nieuwe taken en verantwoordelijkheden? Hoe zorgt u als uitvoeringsorganisatie dat gemeenten voor u kiezen? En vooral: hoe overbrugt u de kloof tussen papier en praktijk?

K2 Next Generation helpt overheden en instellingen bij het maken, structureren en implementeren van beleid binnen het sociaal domein. Wij zijn vijf doorgewinterde, enthousiaste adviseurs met stevige wortels in de dagelijkse praktijk van jeugdbeleid en jeugdzorg. We hebben ervaring met veranderings- en invoeringsvraagstukken. En dat is direct onze grootste meerwaarde: als opdrachtgever weet u zeker dat wij praktische haalbaarheid en uitvoerbaarheid geen moment uit het oog verliezen. We trekken samen op en zijn pas klaar als het wrkt.

Meer over ons
Hoe kunnen we u helpen?