Nieuws

Scheiden ... en de kinderen

Om te voorkomen dat kinderen schade oplopen door scheiding van hun ouders, zijn er maatregelen nodig. André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, stelt actielijnen voor in het rapport 'Scheiden... en de kinderen dan?' De VNG vindt het een gedegen en evenwichtig rapport.

Rouvoet zette een Platform op met deskundigen uit verschillende domeinen, die samen concrete actielijnen hebben ontwikkeld. Het rapport bevat concrete oplossingsrichtingen en acties, die de schade bij kinderen als gevolg van een scheiding kunnen voorkomen. Er is gekozen voor deze aanpak omdat het gaat om een complex maatschappelijk probleem dat de overheid niet alleen kan oplossen. 
  • Zo pleit Rouvoet voor een steunfiguur voor het kind en een alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter.
  • Ook gemeenten hebben een rol. Een actielijn is dat in gemeenten scheidingsexpertise aanwezig is en dat (jeugd-)professionals, huisartsen en scholen weten waar deze scheidingsexpertise is.
  • In het rapport worden goede voorbeelden genoemd in bijvoorbeeld de gemeenten Enschede, Almere en Zwolle
De commissie-Rouvoet benadrukt verder hoe belangrijk het is dat gemeenten samenwerken met lokale partners, zoals woningbouwverenigingen, de sociale dienst en kinderdagverblijven

Bron: VNG