Meer informatie? - Neem dan contact op:

Leonie Kerkhofs
06 11 60 12 19
Actuele onderwerpen

Uitkomstdialoog in uw gemeente?

Om in de lokale gemeenschap iets voor elkaar te krijgen heeft de gemeente maatschappelijke partners nodig, en initiatieven van burgers. Daarbij past ook dat de overheid niet op eigen houtje bepaalt wat goed is voor een buurt of wijk. Maatschappelijke resultaten bedenk en bepaal je samen. Wat voor buurt, wijk of dorp willen we, wat vinden we belangrijk, wat verdient aandacht? Waarin willen we investeren? Waaraan bijdragen?
De uitkomstdialoog helpt! Samen resultaten bepalen, samen resultaten waarderen. Daarvoor is de uitkomstdialoog.

Uitkomstdialoog in uw gemeente? Bel of mail ons voor meer informatie.

K2 Next Generation helpt