Meer informatie? - Neem dan contact op:

Leonie Kerkhofs
06 11 60 12 19
Actuele onderwerpen

Evaluatieonderzoek: Hoe werkt ons wijkteam?

We brengen ervaringen en percepties van kern- en ketenpartners in beeld, zowel in de uitvoering als op managementniveau. Bijvoorbeeld over werkprocessen en samenwerking. We kijken of de structuur en vormgeving belemmeren of ondersteunen.Verhalen van cliėnten geven inzicht in hun (gedeelde) ervaringen.We kunnen u nog veel meer vertellen. Belangstelling? Neem contact op met Bob van der Schaft.