Uitgelicht

Heeft u de relatie al gelegd tussen de Omgevingswet en het Sociaal Domein

Deze reader is gemaakt voor beleidsmedewerkers en bestuurders die vanuit het sociaal domein kennis hebben genomen van de komende decentralisatie in het fysieke domein, als doel en gevolg van de Omgevingswet.

De Omgevingswet wordt van kracht na 2018, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Gemeenten worden gestimuleerd nu al de nodige maatregelen te nemen om van deze transitie een succes te maken. En anders dan de transities in het sociaal domein wordt nu meer tijd genomen.

De reader is bedoeld om snel inzicht te geven in relevante documenten en artikelen, en als stimulans voor degenen die ervaring hebben met transitie en transformatie in het sociaal domein om hun verworven transitie-inzichten te delen met hun collega’s.

Deze reader bestaat uit een inleidend artikel over de omgevingswet en burgerparticipatie, met vervolgens een groot aantal actuele bijlagen die betrekking hebben op participatie, de rol van de gemeente en de verbinding met het sociaal domein. Een overzicht van relevante websites sluit het document af.

Meer informatie? - Neem dan contact op:

Anne Czyzewski
06 43 46 81 24